Προσφορές προγραμμάτων

Προσφορές προγραμμάτων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

OFFICE BASIC
OFFICE CORE

OFFICE EXPERT

OFFICE TOTAL

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το απαραίτητο Πιστοποιητικό για τον ΑΣΕΠ 3 Ενότητες ( Word - Excel - internet/ outlook )

Το πλήρες Πιστοποιητικό για τον ΑΣΕΠ 6 Ενότητες ( Windows -Word - Excel - internet/ outlook - Access - PowerPoint)

Η απαραίτητη πιστοποίηση για το OFFICE στον ιδιωτικό τομέα 4 Ενότητες (Word - Excel - Access - PowerPoint)

OFFICE CORE + EXPERT

ΔΙΔ. ΩΡΕΣ | ΤΙΜΗ

30 | 210EUR
60 | 420EUR

55 | 400EUR

100 | 750EUR

ΕΚΠΤΩΣΗ

86%
86%

70%

80%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

μόνο 30EUR
μόνο 60EUR

μόνο 120EUR

μόνο 150EUR

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στέλεχος Πωλήσεων Η/Υ και Δικτύων

Γραμματέας

Γραμματέας Διοίκησης


ΔαχτυλογράφησηACCOUNT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πιστοποιεί τα τεχνικά προσόντα και τις κατάλληλες γνώσεις του επιτυχημένου πωλητή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών

Πιστοποιεί τα προσόντα και τις κατάλληλες γνώσεις της επιτυχημένης γραμματέως της σύγχρονης επιχείρησης

Πιστοποιεί τα Διοικητικά προσόντα και τις απαραίτητες γνώσεις της επιτυχημένης γραμματέως Διοίκησης της σύγχρονης επιχείρησης

Πιστοποιημένος Επαγγελματίας Δαχτυλογράφος

Εμπορική Διαχείριση, Μηχανογραφημένη Γενική & Αναλυτική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΔ. ΩΡΕΣ | ΤΙΜΗ

25 | 500EUR


25 | 500EUR

55 | 700EUR


25 | 250EUR25 | 500EUR

ΕΚΠΤΩΣΗ

70%


70%

50%


70%50%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

μόνο 165EUR


μόνο 165EUR

μόνο 350EUR


μόνο 100EURμόνο 250EUR

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

autoCAD 2D + 3DPhotoShop

Corel Draw


3D STUDIO


Quark Express

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρχιτεκτονικό και Μηχανολογικό Σχέδιο σε 2 + 3 διαστάσεις

Επεξεργασία Εικόνας

Επεξεργασία Σχεδιασμού Γραφικών

Προγραμματισμός Διακόσμησης

Επεξεργασία Ηλεκτρονικού Εντύπου

ΔΙΔ. ΩΡΕΣ | ΤΙΜΗ

60 | 780EUR20 | 350EUR

20 | 350EUR


60 | 780EUR


20 | 300EUR

ΕΚΠΤΩΣΗ

70%70%

70%


70%


70%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

μόνο 260EURμόνο 116EUR

μόνο 116EUR


μόνο 260EUR


μόνο 99EUR

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τεχνικός Η/Υ

Τεχνικός Δικτύων
Τεχνικός TOTAL

Web DesignerJoomla

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Εγκατάσταση Λογισμικού, Επισκευή Η/Υ, trouble Shooting

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Δίκτυα, Τεχνολογίες internet

Τεχνικός Η/Υ + Δικτύων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων (Joomla, Photoshop)

Προγραμματισμός Ιστοσελίδων

ΔΙΔ. ΩΡΕΣ | ΤΙΜΗ

80 | 850EUR

80 | 1.100EUR
120 | 1.560EUR

100 | 875EUR30 | 525EUR

ΕΚΠΤΩΣΗ

70%

70%
75%

70%70%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

μόνο 285EUR

μόνο 366EUR
μόνο 468EUR

μόνο 290EURμόνο 175EUR